ADC

ADC

  • เครื่องจักรเปลี่ยนใบมีดอัตโนมัติ
  • ประหยัดดกำลังคนด้วยการเปลี่ยนใบมีดอัตโนมัติ
  • ใช้ได้กับระบบการจัดการ QR code
  • ลดข้อผิดพลาดในการถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์จากแม่พิมพ์ใบมีด
ADC修正
อุปกรณ์เปลี่ยนใบมีด
ขนาด ความกว้าง ความกว้าง600mm×ความลึก400mm×ความหนา18mm
จำนวนการจัดเก็บใบมีดสูงสุด 8บุคคล
เวลาเปลี่ยนใบมีด 50~60ที่สอง
ความดันอากาศ 0.5MPa
กำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 20kVA