TORI ROBO

TORI ROBO

  • หุ่นยนต์รับของตัวแรกในโลกอุตสาหกรรม
  • รับสินค้าและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในเวลาเดียวกัน ประหยัดกำลังคน
  • สามารถสร้างในสถานที่ที่มีอยู่
TORI ROBO
คุณสมบัติ
ข้อกำหนดแกน XYช่วงที่เคลื่อนย้ายในแนวนอน Φ1100(mm) การทำซ้ำตำแหน่ง XYตำแหน่ง ±0.1mm
Zความสูง 300(XY:Φ1100)~      450(XY:Φ580) Zความสูง ±0.1mm
θช่วงมุมที่เคลื่อนย้ายได้ ±180° θมุม ±0.1°
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 3kg น้ำหนักเครื่องจักร 650kg
รอบเวลามาตรฐาน 200CPM

0.1kgการขนส่ง、ไม่มีการดูดสูญญากาศ

25mmการลอยสูงขึ้น、305mmการเคลื่อนที่ในแนวนอน、25mmเงื่อนไขลดต่ำลง