QSheet,QTape

QSheet
 QTape

  • การวางและลอก แผ่นดูดแบบไมโคร
  • แนะนำสำหรับการยึดวัสดุให้คงที่
  • มีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบแผ่นและแบบเทป
  • สามารถใช้ได้กับวัตถุประสงค์หลากหลาย
Qシート