OP Series

标准型

根据目的性的不同,选择丰富的机械系列

油压式裁断机的畅销品

  • 节省空间式的紧凑型设计
  • 可抑制震动及噪音的裁断机械结构
  • 操作简单方便轻松的作业
  • 高精准的半切功能规格(可选配)
  • 节能式样(可选配)
  • 可连续2次裁断(可选配)
OP2

产品规格

型号 有效裁断作业面积 冲切能力 最大冲切行程 机器尺寸(宽*长*高) 机器重量 总电源容量
OP-18(H)-30 600×420mm 300kN 125mm 985×1,635×1,190mm 1,460kg 4kVA
OP-23(H)-55 690×530mm 550kN 125mm 1,130×1,980×1,415mm 2,110kg 5kVA
OP-29(H)-60 920×740mm 600kN 125mm 1,340×2,413×1,435mm 2,910kg 5kVA
OP-40(H)-60 1,210×750mm 600kN 125mm 1,640×2,450×1,570mm 5,110kg 5kVA
OP-40(H)-110 1,210×750mm 1,100kN 125mm 1,660×2,520×1,575mm 5,250kg 8kVA
OP-45(H)-110 1,340×750mm 1,100kN 125mm 1,780×2,590×1,513mm 5,310kg 8kVA
OP-40W-110 1,210×1,100mm 1,100kN 125mm 1,660×3,150×1,498mm 5,710kg 8kVA
OP-45W-110 1,340×1,215mm 1,100kN 125mm 1,800×3,400×1,628mm 6,210kg 8kVA
OP-45W-175 1,340×1,215mm 1,750kN 125mm 1,820×3,500×1,666mm 7,110kg 11kVA